CENÍK ÚČETNÍCH SLUŽEB
I. Účetní agendy
Měsíční paušální poplatek za vedení účetnictví
( včetně 5 stran hlavní knihy )
4.000,-
Čtvrtletní paušální poplatek za vedení účetnictví
( včetně 8 stran hlavní knihy )
10.000,-
Poradenství v oblasti účetnictví a ekonomiky (1 hod.)
600,-
Zaúčtování každé další strany hlavní knihy
( nad počet obsažený v paušálním poplatku )
300,-
Účtování středisek (1 středisko/1 měsíc)
500,-
Účtování obchod.případů (1 případ/1 měsíc)
500,-
Práce spojené s přípravou dokladů (1 hod.) 
350,-
Cestovné (1 hod.)
400,-
Zavedení a individuální úprava účtového rozvrhu
3.000,-
Otevření účetních knih
3.000,-
Roční účetní uzávěrka
6.000,-
Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví
6.000,-
II. Daňové agendy
Poradenství v oblasti daní (1 hod.) 
800,-
Zajištění poradenství od daňového poradce (1 hod.)
2.500,-
Měsíční paušální poplatek za styk s FÚ
800,-
Přítomnost při kontrolách FÚ (1 hod.)
800,-
Vyhotovení Přiznání k DPH
800,-
Vyhotovení Přiznání daně z příjmů
1.500,-
III. Mzdové agendy
Paušální poplatek za zpracování mezd
1.000,-
Zpracování mezd (1 zaměstnanec/měsíc)
150,-
Měsíční paušální poplatek za styk s PSSZ a ZP           (1 zaměstnanec/měsíc)
80,-
Přítomnost při kontrolách PSSZ a ZP (1 hod.)
600,-
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Jednotlivé moduly systému
Úplná licence
Jednoroční licence
Omezená licence
Číselníky
2 000,-
800,-
1 000,-
Účetnictví + Zadání dat
10 000,-
4 000,-
5 000,-
Fakturace
5 000,-
2 000,-
2 500,-
Mzdy a personalistika
6 000,-
2 400,-
3 000,-
Skladové hospodářství
Cena je stanovena dle individuálních úprav
Pokladna
Cena je stanovena dle individuálních úprav
Kniha jízd
3 000,-
XX
1 500,-
Evidence majetku
3 000,-
XX
1 500,-
Příkazy k úhradě
2 000,-
XX
1 000,-
Přiznání k DPH
500,-
XX
250,-
Tisky k personalistice
1 000,-
XX
500,-
Práce při instalaci software, proškolení, převodu zůstatků, atd.
cena za každou započatou hodinu práce
600,-
Programátorské práce - úpravy Ekon 2006 na míru
cena za každou započatou hodinu práce
0 - 1 200,-
Programátorské práce - tvorba software na míru
cena za každou započatou hodinu práce
0 - 1 200,-
Ceník je platný od 1.1.2014
Ceny jsou uvedeny bez DPH
"Omezená licence" je licence účetní firmy pro jejího klienta
IV. Systém EKON 2014
Ostatní IT činnosti
Každému klientovi nabízíme individuální cenu dle jeho potřeb a požadavků