Naše společnosti nabízí tyto služby:
... vedení účetních agend
... zpracování daňových přiznání
... vedení mzdových agend
... zavádění nových informačních systémů
... zavádění organizace finančních oddělení
... kontroly účetnictví
... zpětné rekonstrukce účetnictví
... poradenství v oblasti daní, ekonomiky a organizace podniku
... zhotovení podnikatelských záměrů a ekonomických analýz

... prodej účetního systému EKON 2014 včetně individuálních úprav
... tvorbu "programů na míru" dle potřeby klientů