Společnost ALROUSSE spol.s r.o. vznikla v roce 1994 jako firma zabývající se ekonomickými a finančními službami sloučením několika firem fyzických osob podnikajících v oborech z oblasti ekonomiky podniku již od roku 1990. Z počátku bylo uzavřeno několik leasingových případů, ale převážnou činností byly, kromě vedení účetních a mzdových agend, přípravy podkladů k získávání úvěrů a jiných druhů financování, zpracování podnikatelských záměrů, ekonomických analýz atd.

Kolem roku 1996 došlo k výraznému útlumu možností financování, snížila se potřeba podnikatelských záměrů, ekonomická situace znamenala nelogické úspory na rozborech hospodářských výsledků. Z tohoto důvodu se převážnou činností firmy stalo vedení účetních a mzdových agend a poradenství v oblastech ekonomiky, daní a organizace podniku. Za dobu své existence jsme získali přesný přehled o potřebách svých klientů a byl vytvořen systém k jejich spojení s představami evidence dle finančních úřadů, správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a jiných úřadů. Naši dosavadní zákazníci též oceňují naše náměty ke změnám v organizaci firmy, popřípadě poradenství při zavádění nových podnikatelských aktivit.

Z důvodu daňové optimalizace vznikla poteba rozdělení ščinnosti do dvou "oddělených" firem a byla založena společnost Ekoprecise spol.s r.o. V současnosti poskytují obě společnosti stejné služby, avšak Alrousse spol.s r.o. není registrována k DPH a proto je vhodnějším partnerem pro neplátce.

Během dvou let se společnosti zabydlely na trhu účetních firem tak, že vznikla potřeba vývoje vlastního účetního a ekonomického informačního software. Na trhu jsou totiž pouze programy, které vytvoří programátor a dále se postupně upravují k potřebě uživatele, tedy účetního, ekonoma, fakturanta, sekretářky atd. Naším cílem bylo vytvořit software, který od počátku budují odborníci, znalí ekonomické problematiky.

Začátkem roku 1999 jsme již začali se zkušebním provozem modulu Číselníků a Účetnictví. Během roku byly přidány i moduly Fakturace, Mzdy a personalistika, Příkazy k úhradě, Přiznání k DPH. Koncem roku již byly prodány první licence našeho ekonomického systému EKON 2000. Od začátku roku 2000 již veškeré agendy vedeme na tomto software.

Následně se začalo s přepracováním celého systému pro používání v zabezpečenějším prostředí SQL serveru. Výsledkem toho bylo vydání verze EKON 2002, kterou následovaly další verze "vyšperkované" dalšími vlastnostmi a zjednodušeními. Nyní mají všichni naši klienti možnost přejít bezplatně na verzi EKON 2014.

V současné době systém obsahuje tyto moduly: Číselníky, Účetnictví+Zadání dat, Mzdy a personalistika, Pohledávky, Závazky, Banky, Evidence majetku, Příkazy k úhradě, Kniha jízd, Přiznání k DPH a Kalkulačka.

V tomto výčtu na první pohled chybí moduly Pokladna a Skladové hospodářství. Tyto jednotky jsou však pro každého zákazníka natolik specifické, že musí být prodávány "kusově", jsou tedy "laděny" vždy podle požadavků klienta.

V souvislosti s tím byly vytvořeny podmínky k tomu, abychom mohli naším klientům nabízet tvorbu "software na míru", tedy programů přizpůsobeným k potřebě každého jednoho zákazníka.