Výhody externího vedení účetních agend:
-          ušetření na odvodech pojistného - vašemu zaměstnanci vyplatíte maximálně 65% vašich skutečných nákladů

-          neplatíte za prosezenou dobu ale odvedenou práci - zaměstnanci musíte zaplatit plnou hrubou mzdu, přestože pro něho nemusíte mít práci; účetní firmě platíte pouze za odvedenou práci.

-          ušetříte za dovolenou - zaměstnanci platíte každý rok nejméně dvacet dnů práce, přestože si užívá zaslouženého volna - a navíc za tuto neodpracovanou dobu odvádíte zdravotní a sociální pojištění

-         firma nestoná - zaměstnanec i přes veškerou snahu může onemocnět. Sice za to zatím nemusíte platit, avšak jím neodvedenou práci musí provést jiná osoba, buď méně kvalifikovaná anebo za podstatně odlišných finančních podmínek

-          odpovědnost za škody - účetní firma na základě smlouvy ručí za škody vzniklé jejími chybami klientovi v plné výši - zaměstnanec pouze do výše čtyřapůl-násobku průměrné měsíční mzdy.

-          úspory za účetní software - naše firma pracuje s vlastním programem, který průběžně aktualizuje; přestože možná máte zakoupen nějaký účetní software, při změně zákonů budete muset zakoupit aktualizace systému.

-          úspory za prostor a vybavení - zkuste odhadnout, kolik Vás stojí zajištění pracovního prostoru jednoho zaměstnance (nájem za kancelář, nábytek, počítač a příslušenství včetně software, „osobní spotřeba“ kancelářských potřeb ……)